Corona nieuwsbrief van IC Connect en FCIC

By Aortadissectie

Corona nieuwsbrief nummer 1 IC Connect en FCIC31 maart 2020 Inhoudsopgave 1. Slachtofferhulp Nederland 2. Corona pagina op www.icconnect.nl. 3. Patiëntenfederatie Nederland 4. Facebook IC Connect en FCIC 5. REACH: ‘Post intensive care Toolkit’ 6. Fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19 in de ziekenhuisfase. 7. Filmpje over beademing 8. Intermenselijk contact digitaal   9. Video’s en podcast 10. …

Verhaal van Cristiaan

By Aortadissectie

Ik ga er weer vol gas tegenaan Als hij drie jaar geleden pijn voelt bij zijn borst, been en tussen zijn schouderbladen, weet de dan 31-jarige Cristiaan genoeg. Hij haast zich naar het ziekenhuis, waar na lang aandringen wordt ontdekt dat hij een aortadissectie heeft. ‘Ik kwam uit de operatie en dacht alleen maar: huh,…

Oorzaken

By Aortadissectie

Oorzaken Een aortadissectie ontstaat plotseling. Het kan het gevolg zijn van een zwakke plek in de aorta (bijv. aneurysma) maar er kan ook een bindweefselaandoening spelen. Ook hoeven er geen lichamelijke klachten aan vooraf te zijn gegaan. Een zeer heftige en plotselinge gebeurtenis met grote gevolgen. Er zijn verschillende oorzaken dan wel risicofactoren mogelijk of een combinatie ervan.…

Nazorg

By Aortadissectie

Nazorg Als je een aortadissectie type A en/of B hebt gehad, mogelijk gevolgd door een operatie, dan heb je in alle opzichten een flinke opdoffer gehad. Niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk moet je herstellen. Je leven staat in één keer op zijn kop. Er wordt vaak gezegd: ‘er is een leven voor en…

Wat is aortadissectie?

By Aortadissectie

Wat is aortadissectie? Ons vaatstelsel Het hart is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in ons lichaam. Het hart bestaat uit 2 gedeelten. De rechterkant pompt via de longslagader zuurstofarm bloed naar de longen, waar het voorzien wordt van zuurstof. Dit zuurstofrijke bloed gaat via de longaderen naar de linker harthelft, om vervolgens via de grote lichaamsslagader,…

Hartritmestoornissen

By Aortadissectie

Hartritmestoornissen Het hart bestaat uit 2 helften met elk een boezem en een kamer. In de boezems verzamelt het bloed zich en door de kamers wordt het weer weg gepompt naar de longen en de rest van het lichaam. Het hartritme wordt geregeld door een prikkelgeleidingssysteem. Dit systeem bestaat uit speciale cellen in het hart.…

Bloeddruk

By Aortadissectie

Bloeddruk   Je lichaam heeft zuurstof en voedingsstoffen nodig. Het transport gaat via het bloed, wat door het hart wordt rondgepompt. Het hart is een holle spier met vier ruimtes: twee kamers en twee boezems. Een volwassen hart klopt – in rust – ongeveer zestig à tachtig keer per minuut en pompt dan vier tot…

Paracetamol versus ibuprofen (en andere NSAIDs)

By Aortadissectie

Paracetamol versus Ibuprofen (en andere NSAIDs) De behandelrichtlijnen van de NHG (het Nederlands Huisartsen Genootschap) adviseren paracetamol als veilige en betere keus om in eerste instantie koorts en pijn te onderdrukken bij een corona (COVID-19) infectie. Paracetamol heeft ten opzichte van pijnstillers met een ontstekingsremmende werking (NSAIDs) minder bijwerkingen en helpt voldoende tegen koorts en…

Coronavirus: Preventiebeleid COVID-19 bij hoogrisicogroepen

By Aortadissectie

Coronavirus, Preventiebeleid COVID-19 bij hoogrisicogroepen Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 Versie 16 maart 2020 In deze bijlage worden maatregelen beschreven voor hygiëne en social distancing voor personen die een verhoogd risico hebben op een COVID-19-infectie en/of een ernstig beloop of die een verhoogd risico hebben anderen te infecteren. De maatregelen zijn bedoeld voor alle personen ≥70 jaar en/of personen ≥18 jaar met een…

Behandeling

By Aortadissectie

Behandeling Aortadissectie type A Een dissectie in het stijgende gedeelte  van de aorta (type A) is levensbedreigend. Er is sprake van een acute situatie waarbij het absoluut noodzakelijk is dat er met spoed geopereerd wordt. Het risico bestaat dat de aorta verder scheurt richting het hart. Hierdoor kan de aortaklep beschadigd raken, waardoor er bloed…