ANBI-status

De Stichting Aortadissectie Nederland (SADN) heeft de ANBI-status ontvangen en is een Algemeen Nut Beogende Instelling zonder winstoogmerk.

De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of de instelling aan de voorwaarden voldoet.

Hieronder vindt u de gegevens voor de ANBI status.
 

Naam: Stichting Aortadissectie Nederland

RSIN (Rechtspersoon en Samenwerkigsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 861015101

KvK nummer: 77464451

E-mailadres: info@aortadissectie.com

Rekeningnummer: NL94 RABO 0352 729163

Doelstelling

SADN is een stichting voor patiënten en hun naasten. De stichting heeft als doel de bekendheid van de aortadissectie te bevorderen en de ziekte helpen voorkomen en genezen en het ondersteunen van aortadissectie patiënten bij het vinden en uitwisselen van informatie.

Beleidsplan

De speerpunten van het beleid van de SADN zijn:

  • Verbreding van kennis over aortadissectie
  • Het stimuleren van contact tussen lotgenoten en onderlinge kennisdeling
  • De verbinding leggen tussen medische experts, zorgverleners, instellingen én lotgenoten
  • Onderzoek voor preventie en behandeling stimuleren

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Tevens zijn er andere vrijwilligers actief. Vrijwilligers krijgen hiervoor geen vergoeding. De vrijwilligers krijgen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Fiscale voordelen

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en erfenissen.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.

Bij schenking aan een ANBI kan de gever zijn schenking, geheel of gedeeltelijk, in aftrek brengen op zijn/haar belastbaar inkomen
Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst >>

Activiteiten

Balansoverzichten