Lotgenotencontact

By Aortadissectie

Lotgenotencontact Een aortadissectie overkomt je veelal totaal onverwachts. Het is levensbedreigend maar wat is het eigenlijk… Je zit vol vragen, angsten en onzekerheden. Niemand in je omgeving weet wat het is en wat je doormaakt. Dan is het heel fijn als je met iemand kan praten die dat wel begrijpt omdat hij of zij hetzelfde…

Onderzoek naar bewegen met een ongecompliceerde aortadissectie type B

By Aortadissectie

“Hoe is het om te bewegen na een ongecompliceerde aortadissectie type B“? In het afgelopen jaar hebben Joren Burger en Niek Koenders wetenschappelijk onderzoek gedaan naar patiënten met een ongecompliceerde aortadissectie type B. De onderzoeksvraag luidde: “Wat betekent het om te bewegen met een ongecompliceerde aortadissectie type B?” Met behulp van de Stichting Aortadissectie Nederland heeft…

Ziekenhuizen

By Aortadissectie

Waar kan ik met een aortadissectie terecht Een aortadissectie is een zeldzame en levensbedreigende aandoening. Vanwege het zeldzame karakter en de relatief complexe behandeling, is het van belang dat de operaties worden uitgevoerd door een gespecialiseerd team. Een dergelijk team met de benodigde ervaring vergroot de overlevingskansen van de patiënt. In Nederland zijn 16 hartcentra,…

Patiëntendag met thema ‘Kunstmatige intelligentie in de zorg’

By Aortadissectie

Patiëntendag met thema ‘Kunstmatige intelligentie in de zorg Op maandag 11 december van 12.00 – 16.00 uur vindt de patiëntendag voor patiënten met etalagebenen en patiënten met een verwijde buikslagader (abdominaal aorta aneurysma) plaats in het AMC in Amsterdam. Het thema is ‘Kunstmatige intelligentie in de zorg’. Op deze dag zal nieuw en bestaand onderzoek…

Diagnose

By Aortadissectie

Diagnose De eerste hulpverleners (Ambulancezorg, Spoedeisende hulp) komen over het algemeen als eerste met de patiënt in aanraking. Door het zeldzame karakter van aortadissectie speelt de onbekendheid vaak een rol. Als er sprake is van een familiegeschiedenis m.b.t. vaatziekten, is het van groot belang dat dit bij de hulpverleners wordt gemeld . De leeftijd van…

Resultaat survey onder Aortadissectie patiënten

By Aortadissectie

Resultaten survey onder Aortadissectie patiënten Tijdens de lotgenotendag Aortadissectie 2022 in Eindhoven hield Dr. Susanne Eberl een presentatie over alle aspecten rondom de anesthesiezorg  van deze aandoening. Om de persoonlijke ervaringen mee te kunnen nemen, ontvingen de deelnemers voorafgaand aan deze dag een survey die zij vrijwillig en anoniem konden invullen. In deze survey werden…

Presentatie Hoge bloeddruk bij aortadissectie aneurysma

By Aortadissectie

Presentatie “Hoge bloeddruk bij aortadissectie en aneurysma“ Tijdens de lotgenotendag 2023 werd door dr. Van den Born een interessante presentatie gegeven over hoge bloeddruk en medicatie bij een aortadissectie en aneurysma, waarbij er veel vragen kwamen vanuit de zaal. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief. Wij geven iedereen graag de gelegenheid om dit…

Bloeddrukmeter

By Aortadissectie

Bloeddrukmeters   Na een aortadissectie is het van belang dat de bloeddruk regelmatig gecontroleerd wordt.Dit vindt plaats tijdens controles in het ziekenhuis of bij de huisarts maar ook thuis. Maar hoe meet je de bloeddrukmeter en welke bloeddrukmeter is betrouwbaar? De Nederlandse Hypertensie Vereniging heeft praktische informatie opgesteld over bloeddruk meten, wat is hoge bloeddruk en welke…

Multidisciplinaire Aortadissectie Poli

By Aortadissectie

Multidisciplinaire Aortadissectie Poli Radboudumc Intro In 2023 is het Radboudumc gestart met de Multidisciplinaire Aortadissectie Poli. Op deze poli wordt de gezondheid en de aorta gecontroleerd van mensen met een type A en/of type B aortadissectie. De poli bestaat uit drie onderdelen: een CT onderzoek, een gesprek met een chirurg en een afspraak met een…

Aorta patiënten informatiedag

By Aortadissectie

Aorta patiënten informatiedag – Leids UMC Op zaterdag 25 november 2023 organiseert het Leids UMC, in samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum, een informatiedag voor patiënten met aorta gerelateerde  aandoeningen: “Een reis door de aorta“ Het programma is te vinden via onderstaande link. Programma In 2020 is het Hart Long Centrum in het Leids UMC gestart…