Resultaten survey onder Aortadissectie patiënten

Tijdens de lotgenotendag Aortadissectie 2022 in Eindhoven hield Dr. Susanne Eberl een presentatie over alle aspecten rondom de anesthesiezorg  van deze aandoening. Om de persoonlijke ervaringen mee te kunnen nemen, ontvingen de deelnemers voorafgaand aan deze dag een survey die zij vrijwillig en anoniem konden invullen.

In deze survey werden vragen gesteld over de operatie en de tevredenheid hierin, situatie en ervaringen na de operatie en  verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg. 

 

De resultaten zijn besproken tijdens de lotgenotendag.

Onlangs zijn de resultaten in een artikel gepubliceerd, wat we graag met jullie willen delen.