Impact IC opname beperken

Impact van een IC opname beperken

Bij een aortadissectie krijg je te maken met de IC.
In sommige situaties kan het zijn dat je daar geruime tijd verblijft.

Een verblijf op de IC kan impact hebben op de patiënt maar ook op de naasten en ook na de IC kan je klachten houden.
Veel patiënten zijn nog onbekend met de impact van een ic-opname en de klachten die ze daarna kunnen krijgen. Ze gaan in eerste instantie terug naar de diagnose die ze kregen waarvoor ze zijn opgenomen: daar zoeken ze de klachten, want daar zijn de klachten ontstaan. Maar een ic-opname is diagnose overstijgend. Hierdoor krijgen ze niet de zorg en begeleiding die ze nodig hebben om de draad van het leven weer op te kunnen pakken. Vermoeidheid, overprikkeld zijn, depressieve gevoelens, weinig energie: dit zijn slechts een paar symptomen van het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Van alle ongeplande IC opnames krijgt 70% van de patiënten PICS-klachten. Ook naasten van IC-patiënten kunnen met mentale klachten te maken krijgen: PICS-Familie (PICS-F).

IC Connect is een patiëntenorganisatie en zet zich in voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten.
IC Connect wil de impact van een IC-opname voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten beperken. Als patiëntenorganisatie kan IC Connect voorzien in informatie die nodig is voor, tijdens of na een IC-opname. Ook organiseren ze lotgenotencontact voor patiënten en naasten door IC Cafés en andere bijeenkomsten.

De informatie is te vinden op de website ICConnect.nl

Een aantal video’s over de impact van een IC opname, afkomstig van IC Connect, vind je op deze website terug onder Info/Video’s

Stichting Aortadissectie Nederland heeft een samenwerkingsverband met IC Connect.