Waar kan ik met een aortadissectie terecht

Een aortadissectie is een zeldzame en levensbedreigende aandoening. Vanwege het zeldzame karakter en de relatief complexe behandeling, is het van belang dat de operaties worden uitgevoerd door een gespecialiseerd team. Een dergelijk team met de benodigde ervaring vergroot de overlevingskansen van de patiënt.

In Nederland zijn 16 hartcentra, waarvan 8 een universitair medisch centrum (UMC) en 8 een perifeer gespecialiseerd centrum. Hier vinden de openhartoperaties en gespecialiseerde behandelingen plaats. Het komt voor dat een patiënt met een gecompliceerde aortadissectie overgebracht wordt naar een van deze centra.

Universitaire medische centra:

Perifere gespecialiseerde centra: