Behandeling

By Aortadissectie

Behandeling Aortadissectie type A Bij een aortadissectie type A is het scheurtje in de binnenwand ontstaan in het opstijgende deel van de aorta, dus voor de boog. De dissectie zelf kan doorlopen tot in de benen. Tevens kan de dissectie doorlopen in de hals- en armslagaders. Een dissectie in het stijgende gedeelte van de aorta…

Impact IC opname

By Aortadissectie

Impact IC opname beperken Impact van een IC opname beperken Bij een aortadissectie krijg je te maken met de IC.In sommige situaties kan het zijn dat je daar geruime tijd verblijft. Een verblijf op de IC kan impact hebben op de patiënt maar ook op de naasten en ook na de IC kan je klachten…

Ziekenhuizen

By Aortadissectie

Waar kan ik met een aortadissectie terecht Een aortadissectie is een zeldzame en levensbedreigende aandoening. Vanwege het zeldzame karakter en de relatief complexe behandeling, is het van belang dat de operaties worden uitgevoerd door een gespecialiseerd team. Een dergelijk team met de benodigde ervaring vergroot de overlevingskansen van de patiënt. In Nederland zijn 16 hartcentra,…

Presentatie Hoge bloeddruk bij aortadissectie aneurysma

By Aortadissectie

Presentatie “Hoge bloeddruk bij aortadissectie en aneurysma“ Tijdens de lotgenotendag 2023 werd door dr. Van den Born een interessante presentatie gegeven over hoge bloeddruk en medicatie bij een aortadissectie en aneurysma, waarbij er veel vragen kwamen vanuit de zaal. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief. Wij geven iedereen graag de gelegenheid om dit…

Hartkleppen

By Aortadissectie

Hartkleppen Het hart is eigenlijk een pomp, eigenlijk twéé pompen naast elkaar. Bij elke hartslag pompt: de linkerkant zuurstofrijk bloed door uw hele lichaam, de rechterkant zuurstofarm bloed naar uw longen. Het hart heeft holle ruimtes en ‘ventielen’. De holtes zijn de boezems en de kamers. De ventielen noemen we de hartkleppen. Bij elke pomp…

Aortaklep operatie

By Aortadissectie

Operatie aortaklep Aortaklep In het hart zitten vier kleppen, die ervoor zorgen dat het bloed bij elke hartslag maar één kant op kan. Een van deze kleppen is de aortaklep, het ‘ventiel’  tussen het hart en de grote lichaamsslagader (de aorta).  Als de aortaklep ernstig lekt, is vervanging noodzakelijk. Als een aneurysma of aortadissectie doorloopt tot in…