TRAIN Health Awareness Programma

Als aortadissectie patiënt krijg je van je arts adviezen mee op het gebied van gezond leven en bewegen. Daarnaast zijn er Uniforme Leefstijladviezen opgesteld. Maar hoe voer je de adviezen uit? Om de adviezen om te kunnen zetten in de praktijk of meer ideeën te krijgen, is er een app ontwikkeld. Deze app is echter niet specifiek voor aortadissectie patiënten samengesteld. Als Stichting Aortadissectie Nederland willen wij er dan ook op wijzen dat er ook oefeningen in staan, die door je arts juist zijn afgeraden. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts. Het advies van je behandelend arts is leidend. Dr. Nimrat Grewal vertelt je meer over deze app.

Zorgprofessionals en patiëntvertegenwoordigers slaan de handen ineen voor de implementatie van leefstijlverbetering in de gezondheidszorg met als doel leefstijl een integraal onderdeel te maken van de reguliere zorg met de TRAIN Health Awareness app als hulpmiddel.

De TRAIN Health Awareness app maakt onderdeel uit van de TARGet onderzoeksgroep onder leiding van dr. Nimrat Grewal, cardiothoracaal chirurg in het AUMC met aorta pathologie als aandachtsgebied. TARGet verricht onderzoek naar de ontstaansmechanismen van thoracale aorta aneurysmata en dissecties.

Nimrat Grewal: ‘Voor een goed herstel na een hartoperatie is een gezonde leefstijl van groot belang. Een gezonde leefstijl kan veel gezondheidswinst bieden. Patiënten die een gezonde leefstijl volgen, blijken een betere levensverwachting te hebben en minder complicaties te ontwikkelen. In de Health Awareness app wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van bewegen, gezonde voeding, ontspanning en een goede slaap hygiëne’.

De TRAIN Health Awareness helpt je op een positieve manier een stap naar een gezonde leefstijl te zetten. De app bevat coaching, adviezen en wetenschappelijke feiten over bewegen, voeding, ontspanning en slaap.

Indien u gratis gebruik wil maken van deze TRAIN Health Awareness app, verzoeken wij u een mail te sturen naar Train@amsterdamumc.nl. U wordt bij gebruik van de app verzocht een korte vragenlijst over de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven in te vullen op verschillende tijdstippen (bij aanvang en na 1, 3, 6, 9 en 12 maanden), hierover zult u per mail meer informatie ontvangen.”