Een van de risicofactoren voor een aortadissectie is een zwangerschap. Tijdens de zwangerschap ontstaan hormonale veranderingen die de elasticiteit van de bloedvaten aantasten en zorgen voor een toename van het bloedvolume.
Vrouwen die een aortadissectie hebben gehad, krijgen het advies af te zien van zwangerschap.

Als er geen sprake is van een aortadissectie maar wel van een bindweefselziekte, gerelateerd aan aortadissectie zoals het Marfan syndroom, dan is het risico afhankelijk van factoren zoals de aortadiameter, groei van de aortadiameter en eerdere operaties aan de aorta. Als er een aortadissectie optreedt is dat meestal in het laatste deel van de zwangerschap, tijdens de bevalling of in het kraambed.

In het algemeen wordt aangenomen dat een aortaworteldiameter kleiner dan 40 mm geen reden is om af te zien van een zwangerschap. Het wordt beschouwd als relatief veilig. Maar een garantie dat er geen dissectie zal optreden, kan niet worden gegeven.

Bij een aortaworteldiameter tussen de 40 en 45 mm moet rekening gehouden worden met risicofactoren zoals groei van de aorta en of er in de familie dissecties voorkomen. Als de aortaworteldiameter groter is dan 45 mm wordt een zwangerschap ontraden. Een aorta operatie voorafgaand aan de zwangerschap wordt in dat geval aanbevolen.

Als er sprake is van hoge bloeddruk moet deze behandeld worden. Om hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap te voorkomen, krijgen vrouwen bètablokkers. De eventuele geringe gevolgen van het gebruik van bètablokkers voor de foetus vallen weg tegen de noodzaak de bloeddruk onder controle te houden.

Een dissectie tijdens de zwangerschap is levensbedreigend voor moeder en kind. De keuze voor de behandeling wordt individueel gemaakt. Welke keuze gemaakt wordt hangt af van de zwangerschapsduur en de toestand van moeder en kind op dat moment. De behandeling kan bestaan uit een spoedoperatie van de aorta en een keizersnede.

Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan een zwangerschap een consult te hebben met een gynaecoloog, klinisch geneticus, cardioloog en kinderarts. In dit consult kunnen de eventuele risico’s en de behandeling en begeleiding worden uitgelegd.

Onder het tabje Nieuws vind je onder Ervaringen het verhaal van Chantal, waarin zij vertelt hoe zij en haar ongeboren kindje een aortadissectie tijdens haar zwangerschap hebben overleefd.

Bron: