Aankondiging Aortapoli Hart Longcentrum Leiden

Graag willen wij u voorstellen aan Ellen Poorter, Verpleegkundig specialist aorta ziekten.

Aankondiging aortapoli

Ellen heeft haar opleiding tot verpleegkundig specialist cardiochirurgie in het Hagaziekenhuis afgerond en is sinds 2019 werkzaam in het LUMC bij de afdeling cardiologie als verpleegkundig specialist. Hiervoor heeft zij als IC verpleegkundige gewerkt in het Erasmus MC, LUMC en Kings College Hospital London.

De optimale behandeling van ziekten aan de aorta vraagt om een multidisciplinaire benadering. Sinds enige jaren worden alle patiënten die in aanmerking komen voor een interventie in een multidisciplinair team (MDO) besproken. Het zogenoemde The A(orta)-TEAM. Een echte aorta poli ontbrak nog. Hier is nu verandering in gekomen met het aanstellen van een verpleegkundig specialist met als aandachtsgebied aortapathologie.

Deze gespecialiseerde aortapoli is sinds week 38 gestart binnen het Hart Long Centrum van het LUMC. Patiënten met een chronische aorta-aandoening en patiënten na interventies vanwege acute aorta ziekten worden hier vervolgd. Door een nauwe samenwerking van specialisten (cardiologen, thoraxchirurgen en vaatchirurgen) en een dedicated verpleegkundig specialist, wordt zo zorg voor de aorta patiënt geoptimaliseerd. De bestaande CT-poli voor de follow-up van geopereerde patiënten zal in deze poli worden opgenomen.

Ellen zal samen met de artsen uit het aorta team de patiënten poliklinisch vervolgen waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van thuismonitoring middels een aortabox zodat b.v de bloeddruk adequaat en tijdig kan worden gecontroleerd en de behandeling zonodig kan worden bijgesteld.

Voor acute aorta dissectie patiënten zal zij een MISSION voorlichtingsgesprek op de afdeling houden. Daarnaast ontvangen deze patiënten een “aortabox-OK”.

Supervisie wordt verricht door

Arthur Scholte, cardioloog

Thomas van Brakel, cardiothoracaal chirurg

Jan van Schaik, vaatchirurg 

Bron: Hart Long Centrum Leiden