Begeleiding ná een IC opname

 
Afgelopen weken staan de kranten vol met informatie over Corona, een IC opname en de mogelijke gevolgen. Dat is positief aan de coronacrisis. Lees hierover ook het artikel in Trouw van 4 april https://lnkd.in/d27kNi6
 
De afgelopen tien jaar ondersteun ik voormalig IC patiënten en hun naasten en vraag ik aandacht voor de problematiek waar zij mee te maken kunnen krijgen. Eerst vanuit het ziekenhuis als IC nazorg verpleegkundige. Nu vanuit mijn eigen praktijk en als vrijwilligster bij FCIC en IC Connect.
 
Ik hoor regelmatig tijdens gesprekken met cliënten dat zij jaren aan het worstelen zijn geweest met vele verschillende klachten en niet wisten wat er aan de hand was. Nu is er meer (h)erkenning en dat is positief. Uiteindelijk is het goed om te weten wat dit voor ieder persoonlijk betekent. Kennis hierover is essentieel maar ook de ontdekkingstocht van “hoe nu verder”
 
Mijn kracht ligt in de verbinding leggen met wat er op de IC gebeurt en wat er kan ontstaan na de IC. Deze specifieke kennis verbind ik met de klachten, de behoeftes en de mogelijkheden van de cliënt. Hierin ondersteun ik de cliënt in het persoonlijk herstelproces m.b.v. informatie, handvatten en behandelmogelijkheden. Iedere ontmoeting is uniek.