Corona nieuwsbrief nummer 1
IC Connect en FCIC
31 maart 2020

Inhoudsopgave

 • 1. Slachtofferhulp Nederland
 • 2. Corona pagina op www.icconnect.nl.
 • 3. Patiëntenfederatie Nederland
 • 4. Facebook IC Connect en FCIC
 • 5. REACH: ‘Post intensive care Toolkit’
 • 6. Fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19 in de ziekenhuisfase.
 • 7. Filmpje over beademing
 • 8. Intermenselijk contact digitaal  
 • 9. Video’s en podcast
 • 10.  Kruispuntdocumentaires “IC-overlevers” en ” Uit de tijd gevallen”

 

 1. Slachtofferhulp Nederland

De NVIC heeft FCIC/IC Connect verzocht naar manieren te zoeken om de naasten van IC-patiënten tijdens de Covid pandemie te ondersteunen. Het gaat daarbij om naasten van alle patiënten die op de IC-liggen: “normale” IC-patiënten en corona patiënten.

Op verzoek van FCIC/IC Connect, in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, heeft Slachtofferhulp Nederland zich bereid verklaard om hun hulp en expertise bij traumatische ervaringen in te zetten voor naasten van IC-patiënten.
Dat kan door het bieden van een luisterend oor tot het actief benaderen van naasten van overleden IC- patiënten op de Intensive Cares. 
Naasten van overleden IC-patiënten zullen geholpen worden door de hulpverleners met een professionele opleiding op gebied van traumaverwerking bij Slachtofferhulp.

Er zijn twee mogelijkheden om in contact te komen:
–  Naasten nemen zelf contact op met Slachtofferhulp
–  Zorgverleners melden de naaste, na schriftelijke toestemming, aan bij Slachtofferhulp.
Medewerkers van Slachtofferhulp benaderen vervolgens actief de naaste.

De medewerkers van Slachtofferhulp zijn getraind in het voeren van deze gesprekken en kunnen eerste psychosociale zorg bieden. Slachtofferhulp Nederland dekt heel Nederland en hun communicatie systemen zijn AGV-proof.

Er komt een apart telefoonnummer voor naasten van IC-patiënten, zodat zij direct met de juiste medewerkers doorgeschakeld worden.
Scholing over specifieke IC onderwerpen van deze medewerkers gebeurt online door een door FCIC/IC Connect gemaakte instructiefilm.

Deze week wordt gebruikt om de informatievoorziening op orde te krijgen en deze mogelijkheid te communiceren naar de NVIC en V&VN IC en via andere kanalen.

Het streven is om op 6 april online te gaan.
Dit zal door middel van een persbericht bekend worden gemaakt.

 

 1. Corona pagina op www.icconnect.nl.

Op de website IC Connect is een Coronapagina toegevoegd: www.icconnect.nl/corona-info/.
Hierin staat informatie voor naasten van IC-patiënten.
De pagina zal de komende tijd geactualiseerd blijven.

Wij horen graag suggesties over welke onderwerpen we aan deze pagina aandacht moeten besteden: pbrb@planet.nl

 

 1. Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie Nederland ondersteunt tijdens de coronacrisis FCIC/IC Connect.
De Patiëntenmanager en een senior adviseur zullen samen met ons overkoepelende thema’s oppakken.

Corona gerelateerde vragen die bij IC Connect binnenkomen, zullen per 6 april worden doorgesluisd naar de telefoondienst van de Patiëntenfederatie: het Nationaal Zorg Nummer:

0900 2356780

De NZN-medewerkers worden geschoold via de online scholing van FCIC/IC Connect. 
De Nationale Zorg Lijn is bereikbaar van maandag tot en met donderdag open tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

 

 1. Facebook IC Connect en FCIC

Op de Facebookpagina IC Connect en FCIC worden dagelijkse updates geplaatst door het social media team. Een besloten forum is in de maak.

 

 1. REACH: ‘Post intensive care Toolkit’

In het kader van uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft het REACH netwerk (versneld) hun ‘Post intensive care Toolkit’ ter beschikking gesteld.

REACH staat voor ‘REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge’ en is een onderzoeksproject dat uitgaat van Amsterdam UMC en het Lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg van de Hogeschool van Amsterdam.

De toolkit kan fysiotherapeuten en andere paramedici ondersteunen in de behandeling van voormalig IC-patiënten.

U kunt deze toolkit vinden op https://www.npi.nl/reach en op de homepage van www.fcic.nl

 

 1. Fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19 in de ziekenhuisfase.

Deze aanbevelingen kunnen collega’s in ziekenhuizen ondersteunen gedurende de ziekenhuisopname van deze patiëntengroep.​

Het betreft een factsheet met een overzicht van 5 aanbevelingen, die is ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), KNGF en de NVZF.

Daarnaast is een ondersteunend, inhoudelijk toelichtingsdocument beschikbaar met aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen. 

De aanbevelingen zijn opgesteld vanuit de leerstoel Paramedische Wetenschappen binnen de afdelingen Revalidatie en IQ healthcare van het Radboudumc in samenwerking met inhoudelijke experts uit andere academische en regionale ziekenhuizen.

 

 1. Filmpje over beademing

Deze week wordt de laatste hand gelegd aan een animatiefilm over invasieve beademing.
Onderwerpen zijn: Wat is invasieve beademing, sedatie, intubatie, longontsteking/ARDS, beademing in buikligging.
De video wordt op beide websites geplaatst.

 

 1. Intermenselijk contact digitaal

Door het COVID-19 virus is het helaas slechts beperkt of helemaal niet mogelijk dat naasten op bezoek kunnen komen. Dat is een verschrikkelijke situatie.

Er wordt hard gewerkt om met digitale middelen toch nog een beetje intermenselijk contact te realiseren.
Dat is bijvoorbeeld in de versnelde ontwikkeling van een dagboek app, maar ook in een landelijk project voor beeldbellen op een eenvoudige en veilige manier en een verkenning van een digitaal communicatieplatform.

Stichting FCIC/IC Connect is nauw betrokken bij de ontwikkeling en eventuele verspreiding van deze vormen van contact. 

 

 1. Video’s en podcast

Anne Rutten en collaga’s uit het Elizabeth Tweestedenziekenhuis maakten de film “Intensive Care tijdens corona: wat kan u verwachten?.

Margo van Mol en collega’s maakten in het Erasmusmc de film: Uw-naaste-met-een-coronabesmetting-op-een-ic-in-het-erasmusmc.

Informatieve films voor naasten over de reden van beperkte bezoektijden, de patiënt in bed en alle apparatuur, hygiënemaatregelen, IC-dagboek.

In deze zeer informatieve podcast (28 maart) vertelt professor Diederik Gommers hoe het nu op de IC van het Erasmusmc toegaat, over groepsimmuniteit, “triage” en het goede gesprek.

 

 1. Kruispuntdocumentaires “IC-overlevers” en ” Uit de tijd gevallen”

In 2015 bracht Kruispunt de documentaire “IC- trauma uit en in 2013 “Uit de tijd gevallen” .

Hierin vertellen drie voormalig IC-patiënten over het leven na de IC.
Destijds was het de eerste documentaire die aandacht gaf aan het Post Intensive Care Syndroom op een moment dat het woord PICS in ons land nog niet bekend was.

Beide documentaires zijn (weer) terug te zien en zeer informatief. 

Bron:
IC Connect
FCIC