VASCERN HTAD verklaring over Covid19

Met de snel toenemende wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus SARS Cov-2, dat de ziekte COVID 19 veroorzaakt, willen wij als VASCERN HTAD groep enkele van de richtlijnen van de WHO voor patiënten met erfelijke aandoeningen van de aorta toelichten.

Covid 19 en erfelijke aandoeningen van de aorta (HTAD).
Gegevens over aandoeningen die een erger verloop van deze virus infectie veroorzaken, zijn tot nu toe beperkt en zeer algemeen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hebben van erfelijke aandoeningen van de aorta met alleen een verwijding van de aorta een verhoogd risico geeft op een gecompliceerd beloop van deze virus infectie.

Covid 19 en hart-en vaatziekten
Het risico op een ernstig verloop van de infectie bij cardiovasculaire aandoeningen wordt grotendeels bepaald door de functionele toestand van hart en longen. Patiënten met hartfalen en/of ernstig kleplijden evenals zij met ernstig longlijden (veroorzaakt door scoliose, herhaalde klaplong, astma, COPD, emfyseem) hebben een hoger risico. Waarschijnlijk geldt dit ook voor patiënten die recent een aorta operatie/aortaklep operatie hebben ondergaan ( < 3-6 maanden). Hoge bloeddruk kan ook een extra risico vormen. Ook het gebruik van bepaalde medicijnen zoals corticosteroiden en niet-steroidale anti inflammatoir middelen (zoals Voltaren, Brufen) vormt een extra risico. Deze patiënten moeten extra voorzichtig zijn en met hun huisarts overleggen bij het ontwikkelen van klachten die zouden kunnen passen bij een Covid 19 infectie (koorts, hoesten of kortademigheid). Over het algemeen geldt dat mensen met een goede algemene conditie meestal geen extra risico hebben.

Algemene richtlijnen
Patiënten worden geadviseerd om instructies van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ter voorkoming van de ziekte strikt op te volgen.

Via deze link vindt u ook informatie over:

•Algemene beschermende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus •Wanneer en hoe een masker dragen
•Mythes
•Hoe de werkplek aanpassen

Medicatie
Neem steeds contact op met je arts wanneer je medicatie nodig hebt. Bepaalde geneesmiddelen kunnen interactie hebben met de medicatie die je al moet nemen en bepaalde producten (zoals sommige neussprays) kunnen een nadelig effect hebben op bloeddruk en hartslag. Als je medicatie nodig zou hebben voor verkoudheid, vraag dan om producten die geschikt zijn voor mensen met een hoge bloeddruk.

Wanneer je antibiotica nodig zou hebben, hou er dan rekening mee dat fluoroquinolones best vermeden worden, tenzij strikt nodig.

Er doen ook geruchten de ronde, vooral op sociale media, dat ACE inhibitoren of sartanen ( bv Losartan) het risico op infectie en de ernst van de aandoening zouden doen toenemen. Andere geruchten beweren dan weer dat er een gunstig effect zou kunnen zijn van deze medicatie, wat aantoont dat er veel onduidelijkheid is.

In navolging van het advies van de Raad voor Hypertensie van de Europese Vereniging voor Cardiologie, wensen wij te benadrukken dat er geen enkele aanwijzing is die het schadelijk/gunstig effect van ACE inhibitoren of sartanen bij de COVID-19 uitbraak aantoont.

De raad voor hypertensie en wij als groep dringen er dan ook sterk op aan dat artsen en patiënten deze medicatie niet stoppen omdat er geen enkel klinisch of wetenschappelijk bewijs is dat behandeling met ACE inhibitoren of sartanen in het kader van de COVID 19 infectie onderbroken moet worden.

Bron: ERN Vascern.eu