RADAR-studie: onderzoek naar het vroeg voorspellen van aneurysma of dissectie

Eerdere herkenning van aortawand- en aneurysmascheuren. Dat willen de onderzoekers van de Leidse RADAR-studie bereiken. Op de voorjaarscontactdag van de Contactgroep Marfan gaf Jos Westenberg, MRI-fysicus en wetenschappelijk onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum, een presentatie over het onderzoeksproject. Hij beantwoordde ook vragen van leden van de patiëntenvereniging.

De RADAR-studie is een door de Nederlandse Hartstichting gesubsidieerd onderzoek dat in het LUMC, TU Delft en Maastricht Universitair Medisch Centrum wordt uitgevoerd. RADAR verwijst naar de Engelse afkorting van het onderzoek: “Earlier Recognition of Aortic Dissection and Aneurysm Rupture”. De Nederlandse vertaling daarvan is: “Eerdere herkenning van aortawand- en aneurysmascheuren”. De projectleider is prof. Hildo Lamb, radioloog in het LUMC. Hij voert het project uit samen met dr. Jos Westenberg van de afdeling Radiologie en dr. Arthur Scholte, cardioloog in het LUMC. In Delft werken dr. Sasa Kenjeres, een specialist in stromingsmodellering, en in Maastricht cardioloog dr. Simon Schalla aan het project. In het onderzoek staat de aorta centraal.

Lees verder