Project Monitor IC

Monitor-IC, meten van gevolgen van intensieve zorg voor Intensive Care patiënten.

Achtergrond

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 80.000 patiënten opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling (website stichting-NICE.nl). Dagelijks moeten artsen keuzes maken rond IC opname- en behandelingsbeleid. Door het ontbreken van gegevens over de gevolgen van de behandelkeuzes op de kwaliteit van leven jaren na een IC-opname, zijn deze keuzes vaak zeer moeilijk en kunnen helaas niet altijd goed wetenschappelijk onderbouwd worden.

Uit, vooral buitenlands, onderzoek blijkt dat een jaar na ontslag van de IC meer dan helft van de patiënten nog lichamelijke en/of psychische klachten en symptomen heeft. Er zijn aanwijzingen dat er ook negatieve gevolgen voor werk en inkomen zijn of kunnen ontstaan. Daarnaast leidt een verminderde gezondheidsbeleving na IC-opname tot meer zorggebruik in het eerste jaar na IC-ontslag.

Voor de Nederlandse situatie ontbreken echter gegevens over de langetermijngevolgen van een IC-opname op gebied van gezondheidsbeleving, zorgbehoefte en zorggebruik. Bovendien is weinig bekend over de patiënt- en IC-gerelateerde oorzaken van de lichamelijke en psychische gevolgen na een IC-opname.

Doel

Het doel van het MONITOR-IC project is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende vijf jaar na een IC-opname teneinde de zorg voor patiënten te verbeteren.

Met deze langetermijn inzichten kunnen patiënten beter worden voorgelicht over de mogelijke consequenties van een IC-opname op lichamelijk, psychisch, cognitief (verwerken van informatie in de hersenen) en sociaal functioneren. Bovendien kunnen door de inclusie van duizenden patiënten, specifieke patiëntengroepen beter worden bestudeerd. Dergelijke inzichten zijn nu nauwelijks tot niet voorhanden voor veel patiëntengroepen. Tevens kunnen de effecten van organisatorische veranderingen in de IC-zorg op langetermijn worden geëvalueerd.

Het onderzoek levert meer inzicht op over de verhouding tussen gezondheidsbeleving (kwaliteit van leven) en zorgkosten; het effect per besteedde euro op de gezondheidsuitkomst, de zogenaamde ‘value-based healthcare’. Met deze gegevens kan de dialoog worden gevoerd of de gegeven zorg in verhouding staat tot de investering (zorgkosten) en wat de verhouding zou mog

Lees verder

Bron: Monitor-ic.nl