Afdeling Patiëntbetrekkingen in Amphia ziekenhuis Breda

Als je als patiënt of familielid te maken hebt gehad met de IC, een spoedoperatie of een telefoontje dat je met spoed naar het ziekenhuis moet komen, dan weet je hoe groot de paniek en de ontreddering kan zijn, als je vervolgens in zo’n groot ziekenhuis aankomt of daar onwetend zit te wachten. In het Amphia ziekenhuis te Breda word  je opgevangen door een medewerker van de afdeling Patiëntenbetrekkingen. Een geweldig concept, uniek in Nederland.  Als patiënt en naaste zou je willen dat elk ziekenhuis voor deze opzet zou kiezen.

De afdeling Patiëntenbetrekkingen is in 1979 opgericht in het hartcentrum ‘De Klokkenberg’. De eerste hartoperaties werden toen in Houston (USA) uitgevoerd. Voor de hartpatiënten die daar geopereerd werden, was er opvang voor de familie, wat “Patiënt Relations” werd genoemd. Daar heeft de huidige afdeling in het Amphia ziekenhuis zijn naam aan te danken.

In de eerste jaren waren de taken gericht op het voorlichten van patiënten die een open hartoperatie ondergingen en hun naasten. De naasten werden tijdens de operatie iedere 1,5 uur telefonisch op de hoogte gehouden van de vorderingen op de operatiekamer. Daarnaast begeleidden zij destijds al de naasten bij een spoedopname van dotterpatiënten en Intensive Care-patiënten.

In 2001 is ‘De Klokkenberg’ gefuseerd met het Amphia ziekenhuis. In de eerste jaren bleef de focus van patiëntenbetrekkingen op de cardio-thoracale patiënten.

In 2006 zijn de taken uitgebreid met de opvang van naasten van alle Intensive Care-patiënten, van alle voorkomende specialismen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de naasten, als een patiënt op de Intensive Care (IC) terecht komt. Tevens bieden zij begeleiding aan bij overlijden en donatieprocedures. Naast deze IC-taken wordt er ook nog steeds voorlichting gegeven aan alle patiënten die een openhartoperatie ondergaan in het Amphia ziekenhuis. Ook worden naasten begeleid bij reanimatie procedures op onder andere de Spoedeisende Hulp, opname van traumapatiënten, spoed dotterprocedures en spoedoperaties zoals een aortadissectie en aneurysma.

Bij aortadissectie patiënten worden de naasten opgevangen en is er een medewerker Patiëntenbetrekkingen aanwezig bij het gesprek met de chirurg. Als de patiënt naar de operatiekamer is, wordt de naasten de mogelijkheid aangeboden om te verblijven in een familiekamer. Tussentijds heeft de medewerker de mogelijkheid om kort met de operatiekamer contact te hebben, waardoor  de familie op de hoogte kan worden houden van het verloop van de operatie. Verder kunnen zij vragen beantwoorden vanuit hun verpleegkundige achtergrond. Na de operatie zijn zij bij het gesprek met de chirurg en begeleiden zij de naasten naar de patiënt op IC.

Bij overlijden op IC of Spoedeisende Hulp worden nabestaande na 4 weken gebeld om te informeren of zij nog vragen hebben of een eventueel gesprek met een arts op prijs stellen. Patiënten die langer dan 3 dagen op IC hebben gelegen, alle reanimatiepatiënten en specifieke casussen worden na 6 weken uitgenodigd voor de IC nazorgpoli. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen te delen met IC-verpleegkundigen, intensivist en medewerker Patiëntenbetrekkingen. Het nabespreken van de gehele verblijfsperiode op IC draagt bij aan het verwerkingsproces voor zowel patiënten als hun naasten. Dit kan eventueel aangevuld worden met een bezoek aan de IC.

De feedback die wordt ontvangen, wordt gebruikt voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg.

Medewerkers Patiëntenbetrekkingen zijn allen verpleegkundigen. Ze draaien 24 uur dienst, zijn dus dag en nacht bereikbaar en bieden begeleiding in de breedste zin van het woord.

Aortadissectie.com, 7 april 2018