Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De Wet verbetering poortwachter (WVP) is op 1 april 2002 in werking getreden.
De wet bevat regels om te voorkomen dat u, als werknemer lange tijd thuis zit
en uiteindelijk in de WIA belandt, als u wegens ziekte verzuimt. Deze regels
zijn bedoeld om reïntegratie (werkhervatting) in uw huidige of in een andere
functie te stimuleren.

Deze informatiefolder beschrijft het traject
dat u en uw werkgever moeten doorlopen volgens de WVP, als u wegens ziekte
verzuimt. Bij dit traject naar reïntegratie gaat het vooral om uw inzet en die
van uw werkgever of leidinggevende. De arbodienst moet u en uw werkgever of
leidinggevende, ondersteunen en adviseren.

Lees verder

https://www.dokterdokter.nl/aandoening/wet-verbetering-poortwachter-wvp/