Inzicht in 'Wat er toe doet'

Een nieuw instrument helpt mensen met een hart- of vaataandoening duidelijk te maken wat belangrijk is in hun leven. Vier online vragen maken inzichtelijk wat er echt toe doet. Door de vragen wordt duidelijk wat zij willen kunnen en wat zij hier voor nodig hebben. Dat inzicht is waardevol. Voor mensen zelf en om te bespreken met naasten of zorgverleners. Het draagt bij aan meer begrip, een beter gesprek en passende keuzes ten aanzien van gezondheid.

Lees verder