Symptomen

Kenmerkend van een aortadissectie is het plotselinge karakter waarmee het optreedt. Veelal zonder voorafgaande signalen voelt de persoon een intens scheurende pijn, plotselinge benauwdheid etc. waarbij het gelaat heel grauw ziet. Voor de patiënt is het vrijwel direct duidelijk dat er iets helemaal fout zit. Het is van levensbelang dat 112 direct wordt gebeld. De symptomen kunnen overeenkomen met die van een hartinfarct, waardoor soms een verkeerde diagnose wordt gesteld en kostbare tijd verloren gaat.

Aortadissectie is een zeldzame aandoening. De kennis van de behandeling ligt bij de academische ziekenhuizen en de grote hartcentra., met name als er direct geopereerd moet worden. Als er een vermoeden is dat er sprake is van een  aortadissectie, kan het van levensbelang zijn dat de patiënt rechtstreeks naar een van deze ziekenhuizen wordt gebracht. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren wanneer de patiënt alsnog overgebracht moet worden naar een academisch ziekenhuis/hartcentrum.

De symptomen kunnen zijn:

  • Plotselinge, zeer heftige pijn. De pijn wordt omschreven als ‘scheurende pijn’. Plaats van de pijn wordt beïnvloed door de plaats waar de dissectie ontstaat. Bij een type A kan de pijn gevoeld worden in de borst, evt. uitstralend naar de nek, kaak en armen. Door de pijn op de borst wordt aortadissectie vaak verward met een hartinfarct. Bij een type B kan de pijn gevoeld worden in de rug, tussen de schouderbladen, evt. uitstralend naar de onderrug en/of borst.
  • Druk op de borst
  • Plotselinge heftige kortademigheid
  • Gevoel van hyperventileren
  • Bewustzijn vermindering of –verlies
  • Krachtsverlies in benen
  • Misselijkheid
  • Transpireren
  • Doodsangst
  • Verschillende bloeddrukwaarden in linker- en rechterarm.

Eén of meerdere symptomen kunnen zich voordoen. Ervaring leert dat het bij iedere lotgenoot weer anders is. Sommige lotgenoten hebben bijvoorbeeld geen pijn gevoeld en verloren direct het bewustzijn. Anderen waren weer heel benauwd en wisten direct dat er iets ernstigs aan de hand was.
Aortadissectie komt vaker voor bij oudere mensen maar ook jonge mensen kunnen hierdoor getroffen worden.  Hierbij kan het zijn dat ook familieleden door een aortadissectie getroffen zijn. Dit is belangrijke informatie voor de eerste hulpverlener. Er kan sprake zijn van een erfelijke bindweefselaandoening.